ทัวร์ 3 วัน 2 คืน เกาะรายา เกาะเฮ – อ่าวพังงา

แพ็คเกจทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ – อ่าวพังงา รวมที่พักภูเก็ต 3 วัน 2 คืน

แพ็คเกจทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ – อ่าวพังงา พร้อมโรงแรมที่พักภูเก็ต 3 วัน 2 คืน สนุกสนาน กิจกรรมดำน้ำตื้น ที่เกาะรายา(เกาะราชา) ชมปะการัง และปลาสวยงาม อีกทั้งกิจกรรมเครื่องเล่นสุดมันส์ ที่เกาะเฮ หรือจะเลือกพักผ่อน เล่นน้ำ ที่ชายหาดขาวสะอาด เที่ยวชม อุทยานฯ อ่าวพังงา โดยสปีดโบ้ท (เรือเร็ว) ล่องเรือแคนูชมความสวยงาม หินงอก หินย้อย และเขากลางทะเล รูปทรงต่างๆ ชมเขาตาปู เขาพิงกัน เยี่ยมชมสนามฟุตบอลลอยน้ำ เกาะปันหยี

วันแรก   สนามบินภูเก็ต – โรงแรม                            

xx.xx เดินทางถึงจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่รอรับที่สนามบินนานาชาติภูเก็ต (เวลารับที่แน่นอนขึ้นอยู่กับเที่ยวบินมาถึงของลูกค้าค่ะ)
xx.xx ถึงโรงแรมที่พักของท่าน เช็คอินเข้าห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง   ทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ  โดย เรือเร็ว                                (อาหารเช้า/อาหารกลางวัน)

07.30 น. รถรอรับลูกค้าที่โรงแรมที่พัก เพื่อเดินทางไปยังท่าเทียบเรือ
08.30 น. เดินทางถึงท่าเทียบเรือ ลูกค้าเช็คอินรับสติกเกอร์กลุ่ม ลูกค้าสามารถดื่ม ชา และ กาแฟ ที่จุดบริการน้ำที่ท่าเรือ
09.00 น. ออกเดินทางโดยเรือเร็ว มุ่งหน้าสู่เกาะรายา (เกาะราชาใหญ่)
10.00 น. สนุกสนานกับการเล่นน้ำ ดำน้ำดูปะการัง และปลาสวยงาม หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย บนหาดทรายขาวละเอียด
11.30 น. ออกเดินทางต่อไปยัง เกาะเฮ  รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์
13.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย บนหาดทรายขาวละเอียด หรือท่านสามารถเลือกเล่นกิจกรรมทางน้ำบนเกาะ เช่น บานาน่าโบ้ท พาราเซลลิ่ง ซีวอล์คเการ์ หรือดำน้ำสกูบ้า (ไม่รวมราคาค่าเครื่องเล่นต่างๆค่ะ)
15.00 น. ออกเดินทางจากเกาะเฮ กลับมายังเกาะภูเก็ต
15.30 น. เดินทางถึงท่าเรือ รถรอรับท่านเพื่อเดินทางกลับโรงแรมที่พัก
16.00 น. เดินทางถึงโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

 

วันที่สาม   ทัวร์อ่าวพังงา เรือเร็ว – ส่งสนามบิน                               (อาหารเช้า/อาหารกลางวัน)

08.00 รถรอรับลูกค้าที่โรงแรมที่พัก เพื่อเดินทางไปยังท่าเทียบเรือ
09.00 ออกเดินทางจากท่าเรือ โดยเรือเร็ว มุ่งหน้าสู่อ่าวพังงา
09.45 เรือถึงถึงอ่าวพังงา ล่องเรือชมความงดงามของ หินงอก หินย้อย โดยรอบเกาะพนัก
10.30 นำท่านชมความงดงามโดยรอบเกาะห้อง ลักษณะเป็น ลากูน ชมห้องต่าง ๆ อันตระการตา
11.00 เรือออกเดินทางจากเกาะห้อง ต่อไปยังเขาพิงกันและเขาตะปู อ่าวพังงา สัมผัสความงดงาม รูปร่างแปลกประหลาด
13.00 รับประทานอาหารเที่ยงที่เกาะปันหยี หมู่บ้านลอยน้ำ หลังจากรับประทานอาหารท่านสามารถเลือกซื้อของฝากน้ำพริกที่ชาวบ้านทำเอง ของที่ระลึกจากเปลือกหอย และลูกปัดหินสวยงาม
14.00 เดินทางต่อไปยัง เกาะลาวะ เล่นน้ำที่ชายหาด หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
15.00 ออกเดินทาง กลับมายังเกาะภูเก็ต
16.30 เดินทางถึงท่าเรือ รถรอรับท่านเพื่อเดินทางกลับสนามบิน
17.30 ส่งท่านถึงสนามบิน ขอให้ท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ (ลูกค้าควรมีเที่ยวบินกลับหลัง 18.30 น. ค่ะ)

 

 ราคานี้รวม

  1. รถรับส่ง สนามบิน – โรงแรมที่พัก – ท่าเรือ ตามระบุในโปรแกรม
  2. โปรแกรมทัวร์ เกาะรายา เกาะเฮ โดยเรือเร็ว พร้อมอาหารกลางวัน อุปกรณ์ดำน้ำ และเสื้อชูชีพ
  3. โปรแกรมทัวร์ อ่าวพังงา โดยเรือเร็ว พร้อมอาหารกลางวัน อุปกรณ์พายเรือ และเสื้อชูชีพ
  4. โรงแรมที่พัก 2 คืน 1 ห้อง พร้อมอาหารเช้า
  5. อาหาร 4 มื้อ (อาหารเช้า 2 มื้อ, อาหารกลางวัน 2 มื้อ)
  6. ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง